IMPJ

いのちを守る防災プロジェクト実行委員会委員長、 一般社団法人 いのちを守る@プロジェクトJAPAN代表理事、 公益財団法人文化教育研究会 評議員  公益社団法人危機管理協会専務理事(元)